Vedonlyönnin ja sijoittamisen yllättävät yhtäläisyydet ja erot

Usein kuullaan ihmisten vertailevan osakemarkkinoille sijoittamista vedonlyöntiin tai pelaamiseen kasinolla. Vaikka molemmat liittyvät riskinottoon ja mahdolliseen tuoton saamiseen, on olemassa merkittäviä eroja näiden kahden aktiviteetin välillä.

Tässä artikkelissa tarkastellaan sijoittamista ja vedonlyöntiä ja vertaillaan niiden keskeisiä eroja.

Sijoittaminen kohdentaa pääomaa omaisuuteen

Sijoittaminen on pääoman kohdentamista tai sitouttamista omaisuuteen, kuten osakkeisiin tai joukkovelkakirjoihin ja tavoitteena on tuoton saaminen. Sijoittamisen ydinajatuksena on odottaa tulevaisuudessa saavutettavaa tuottoa joko tulon tai arvonnousun muodossa. 

Riski ja tuotto kulkevat käsi kädessä sijoittamisessa ja yleisesti ottaen matala riski tarkoittaa matalaa odotettua tuottoa, kun taas korkeammat tuotot liittyvät yleensä korkeaan riskiin.

Sijoittajien on päätettävä, kuinka paljon he haluavat ottaa riskiä. Pidemmän aikavälin sijoittajat kuulevat jatkuvasti hajauttamisen hyödyistä eri omaisuusluokkien kesken ja riski ja tuotto-odotukset vaihtelevat kuitenkin suuresti saman omaisuusluokan sisällä etenkin, jos kyseessä on suuri omaisuusluokka, kuten osakkeet. 

Tämä hajauttamisstrategia on sijoitusten riskienhallintastrategia: pääoman jakaminen eri omaisuusluokkiin tai saman omaisuusluokan eri tyyppeihin todennäköisesti auttaa minimoimaan mahdolliset tappiot.

Kun sijoitat osakkeeseen, sinulla on omistusosuus kyseisestä yrityksestä: itse asiassa jotkut yritykset korvaavat sinulle omistuksestasi osingonmuodossa.

Riskienhallinnan tärkeys sijoittamisessa

Sijoittamisessa on tärkeää hallita riskejä ja minimoida mahdolliset tappiot. Osakesijoittajilla on useita vaihtoehtoja estää riskipääoman täydellinen menetys. Stop-loss-määritysten asettaminen osakesijoituksille on yksinkertainen tapa välttää kohtuutonta riskiä. 

Jos osake laskee 10 prosenttia ostohinnastaan, sinulla on mahdollisuus myydä osake jollekin toiselle ja silti säilyttää 90 prosenttia riskipääomasta.

Toisin kuin vedonlyöjät, joilla ei ole tapoja rajoittaa tappioitaan, sijoittajilla on useita vaihtoehtoja estää riskipääoman täydellinen menetys. Sijoittajat voivat myös käyttää muita riskienhallintatyökaluja, kuten optioiden käyttöä suojaamaan riskejä tai monipuolistamista eri omaisuusluokkien välillä.

Vedonlyönti on panostamista epävarmaan tapahtumaan

Vedonlyönti määritellään panostamiseksi epävarmaan tapahtumaan. Vedonlyönnissä rahaa laitetaan likoon sellaisen tapahtuman puolesta, jonka lopputulos on epävarma ja johon liittyy vahvasti sattuma.

Kuten sijoittajat, myös vedonlyöjät punnitsevat tarkasti sen pääoman määrän, jonka he haluavat panostaa. Vedonlyönnissä kertoimet ovat tapa arvioida riskipääomaa suhteessa riskiin ja palkintoon. Jos kertoimet ovat suotuisat, pelaaja todennäköisemmin tekee vedon.

Useimmat ammattimaiset vedonlyöjät ovat erittäin taitavia riskienhallinnassa, aivan kuten sijoittajatkin. He tutkivat pelaajan tai joukkueen historiaa tai hevosen sukujuuria ja kilpailuhistoriaa. Vedonlyöjät etsivät arvoa kertoimista ennen panoksen tekemistä varmistaakseen, että oikean arvauksen kohdalla he saavat mahdollisimman paljon palautusta.

Vedonlyöjät panostavat tosiasiassa toisiaan vastaan, koska pelaajien määrä auttaa määrittämään kertoimet. Esimerkiksi hevoskilpailuissa panostaminen on itse asiassa veto toisia vedonlyöjiä vastaan: jokaisen hevosen kertoimet määräytyvät sen perusteella, kuinka paljon rahaa on panostettu kyseiselle hevoselle, ja vaihtelevat jatkuvasti ennen itse kilpailun alkua.

Riskienhallinta vedonlyönnissä

Toisin kuin sijoittajilla, vedonlyöjillä on vähemmän tapoja rajoittaa tappioitaan. Jos panostat NFL-kauden aikana viikoittain yhteen sunnuntaipeliin ja häviät panoksen, menetät kaiken pääomasi. Tappioiden minimoimiseksi ei ole olemassa mitään riskienhallintastrategioita.

Uudemmat innovaatiot nettivedonlyönnissä on lisätty auttamaan pelaajia lieventämään riskejä. Nykyään saatavilla on esimerkiksi live-vedonlyöntiä, jota voi muuttaa pelin aikana, ja osittaisia rahastusvaihtoehtoja, jotka mahdollistavat osittaisen vedon palauttamisen, jos tulos näyttää menevän vedon vastaisesti. Esimerkiksi www.onlinecasino.fi listaa kasinoita, joilla on saatavilla vedonlyöntiä.

Toisaalta osakesijoittajilla on useita vaihtoehtoja estää riskipääoman täydellinen menetys. Stop-loss-määritysten asettaminen osakeinvestoinneille on yksinkertainen tapa välttää kohtuutonta riskiä. 

Ajan merkitys

Toinen keskeinen ero sijoittamisen ja vedonlyönnin välillä liittyy aikaan. Vedonlyönti on aikasidonnainen tapahtuma, kun taas yritykseen tehty sijoitus voi kestää useita vuosia. 

Vedonlyönnin jälkeen, kun peli tai kilpailu on ohi, mahdollisuutesi saada voittoa vedostasi on mennyt. Olet joko voittanut tai menettänyt pääomasi.

Toisaalta osakesijoitus voi olla palkitsevaa. Osakkeiden osingot ovat todellinen palkkio riskipääomallesi. Yritykset maksavat sinulle rahaa riippumatta siitä, mitä riskipääomallesi tapahtuu, kunhan pidät osakkeita heidän yrityksestään. Taitavat sijoittajat ymmärtävät, että osinkotuotot ovat tärkeä osa pitkän aikavälin voittoa osakkeilla.

Tiedonhankinta vedonlyönnissä ja sijoittamisessa

Sekä osakeinvestoijat että vedonlyöjät tarkastelevat menneisyyttä tutkiakseen historiallista suoritusta ja nykyistä käyttäytymistä parantaakseen mahdollisuuksiaan tehdä voittava liike. Tiedolla on merkitystä sekä vedonlyönnissä että osakeinvestoinnissa. Tiedon saatavuudessa on kuitenkin eroja.

Osake- ja yritystiedot ovat helposti saatavilla julkiseen käyttöön. Yrityksen tulokset, taloudelliset suhdeluvut ja johtajien tiimit voidaan tutkia joko suoraan tai tutkimusanalyytikoiden raporttien kautta ennen pääoman sitouttamista.

Myös vedonlyönnissä on tärkeää hankkia tietoa ottelussa pelaavista joukkueista ja niiden kokoonpanosta ja historiasta. Urheiluvedonlyönnissä tieto on kuitenkin subjektiivista, sillä esimerkiksi pelaajien mahdolliset loukkaantumiset eivät välttämättä ole julkisessa tiedossa, mutta ne voivat vaikuttaa oleellisesti ottelun kertoimiin ja vedon menestymiseen.

Scroll to Top