fog, landscape, electricity-4666170.jpg

Fortumin ylimääräinen yhtiökokous aiheutti närkästystä piensijoittajien keskuudessa

Keskiviikkona 23.11.2022 pidetty ylimääräinen yhtiökokous hyväksyi Solidiumille suunnatun maksuttoman osakeannin. Solidium Oy on Suomen valtion sijoitusyhtiö, joka päätöksen mukaisesti on oikeutettu merkitsemään melkein 9 miljoonaa Fortumin uutta osaketta, joka vastaa käytännössä noin yhtä prosenttia ( 1 % ) liikkeeseen lasketuista osakkeista toteuttamisen jälkeen. Suomen valtion määräysvalta nousee samalla Fortum Oyj:ssä yli 51 % prosenttiin, eli vastaavasti muiden osakkaiden äänivalta laimentuu päätöksenteossa jatkossa. Kokouksessa äänestyksen aloituksessa oli edustettuna melkein 6 000 eri osakkeenomistajaa, joiden omistama kokonaispotti yhtiöstä on yli 75 %. Päätöstä kannatti reilu 90 % osakkeenomistajista, Suomen valtio mukaan lukien. Päätöksen tekeminen edellytti yli 66 % kannatusta päätöksenteossa.

Yhtiökokous liittyi vahvasti syyskuun alussa tiedotettuunn yli kahden miljardin euron  siltarahoitukseen, joka toteutuessaan varmistaa riittävät likviditeetti varat Fortum Oyj:ssä tilanteessa, jossa sähkön hinnat ja sen myötä sähköyhtiöltä vaaditut vakuudet nousisivat voimakkaasti erityisesti pohjoismaiden johdannaispörssi Nasdaqissa. Suomen valtion vaatimus siltarahoituksen myöntämiseen edellytti maksutonta osakeantia Solidiumille, mikäli Fortum päätyisi nostamaan lainaa, kattaakseen vakuusvaatimukset. Jo syyskuun lopulla Fortum Oyj tiedotti käyttäneensä ensimmäisen vähimmäislainaerän noston, joka tarkoitti 350 meur lainaa. Jatkossa tulemme näkemään Fortumin todellisen tarpeen lisänostoille sähkön hinnan eläessä.

Piensijoittajien näkökulmasta päätös heikentää merkittävästi vähemmistöomistajien määräysvaltaa, vaikkakin vastaan äänestäjien joukkoon liittyi myös Pörssisäätiö, Suomen osakesäästäjät ja eläkeyhtiö Ilmarinen. Maksuton osakeanti Solidiumille tarkoitti yli 130 meur arvoista osake-erää veloituksetta, myös valtion järjestämä laina Fortum Oyj:lle aiheutti närkästystä sijoittajissa, sillä se piti sisällään 14 % koron, mikäli näitä lainaeriä joudutaan käyttämään enemmälti, voidaan vain laskea todellinen kuluerä tästä vaikeasta, mutta tarvittavasta päätöksestä.

Scroll to Top